close
خرید هاست افزونه وردپرس
loading...

خرید و فروش فایل

Admin بازدید : 2 سه شنبه 03 بهمن 1396 زمان : 4:07

تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص - زومیت فایل

تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص

تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص با فرمت ورد - دانلود از فایل ...

تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص - بیرفایل

تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص - فردا دانلود ~ مرجع دانلود فایل

تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص با فرمت ورد

تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص ,شیر ... - جستجوی سریع فایل

[PDF]ساخت و ارزيابی شير کنترل الکترونيکی برای پمپ هيدروليک تراکتو

[PDF]ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﺮ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻧﺤﻮه - دانشگاه صنعتی خواجه ...

[PDF]ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در ﮐﻨﺘﺮل دﺑﯽ - بنیان تدبیر پارس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 9 صفحه قسمتی از متن .doc : شیرهای كنترل كننده جريان وظيفة كنترل كننده هاي جريان، كه معمولاً شير كنترل جريان خوانده مي شوند، عبارت است از كنترل يا تنظيم جريان عبوري از يك نقطة دلخواه در مدار. كنترل كنندة جريان در واقع نوعي شير است و مي توان آن را با دريچه هاي هواي كانال هوا مقايسه كرد. اگر دريچه اندكي باز شود، مقدار كمي هواي گرم يا سرد وارد اتاق مي شود، ولي اگر كاملا باز شود هواي زيادي به درون اتاق جريان مي يابد. اندازة گشودگي دريچه مي تواند از وضعيت بسته تا كاملا باز و در هر موقعيت دلخواه تنظيم شود. شير كنترل براي تنظيم سرعت حركت پيستون در سيلندرهاي قدرت و يا سرعت حركت كشويي شير فرمانده، كه موجب تنظيم سرعت چرخش روي شير زمانبندي (شير تايمر) مي شود، و يا تنظيم سرعت گردشي محور موتورهاي سيالي به كار مي رود. شير كنترل جريان، جزء ساده اي در مدار است ولي نقش مهمي در سيستم هاي هيدروليكي و پنوماتيكي بر عهده دارد. از آنجايي كه شيرهاي كنترل جريان د ...

Jan 13, 2018 - دریافت فایل دریافت_فایل. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. دسته بندی : وورد. نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ). تعداد صفحه : 9 صفحه. قسمتی از متن .doc : شیرهای كنترل كننده جريان. وظيفة كنترل كننده هاي جريان، كه معمولاً شير كنترل جريان خوانده مي شوند، عبارت است از كنترل يا تنظيم جريان عبوري ...

وظيفة كنترل كننده هاي جريان، كه معمولاً شير كنترل جريان خوانده مي شوند، عبارت است از كنترل يا تنظيم جريان عبوري از يك نقطة دلخواه در مدار. كنترل كنندة جريان در واقع نوعي شير است و مي توان آن را با دريچه هاي هواي كانال هوا مقايسه كرد. اگر دريچه اندكي باز شود، مقدار كمي هواي گرم يا سرد وارد اتاق مي شود، ولي اگر كاملا باز شود هواي زيادي به ...

Dec 9, 2017 - فایل با نام اصلی تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان ۹ص با فرمت ورد که بسیار پرطرفدار و نایاب بوده و از جمله فایل های دارای بیشترین میزان جستجو در موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو و بینگ می باشد و از این حیث رکورد دار است، بصورت کاملا رایگان توسط سرورهای پر قدرت سایت ما از محیط اینترنت گرد آوری و ...

Oct 9, 2017 - لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 9 صفحه قسمتی از متن .doc : شیرهای کنترل کننده جریان وظیفة کنترل کننده های جریان، که معمولاً شیر کنترل جریان خوانده می شوند، عبارت است از کنترل یا تنظیم جریان عبوری از یک نقطة دلخواه در مدار.

Jan 7, 2018 - امروز در خدمت شما عزیزان و دوستدران سایت فردا دانلود هستیم با مطلب تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص که بسیار پر بازدید است شاید برای شما هم پیش بیا...

تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص با فرمت ورد.

خانه / بایگانی برچسب: تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص ,شیر کنترل کننده جریان 9ص,دانلود تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص ,شیر,کنترل,کننده,جریان,9ص. بایگانی برچسب: تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص ,شیر کنترل کننده جریان 9ص,دانلود تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص ,شیر ...

در این تحقیق یک شیر کنترل الکترونیکی از نوع چرخان طراحی، ساخت و با به کارگیری آن، سا. مانه ... سامانه کنترل الکترونیکی عمق شخم بهتر از حالت. بدون کنترل خودکار می باشد ). Lee et al2000 ,. .(. در تحقیقی. *. نویسنده مسئول: n.morad@iaut.ac.ir. کنترل کننده. های .... تخلیه شیر کنترل پمپ هیدرولیک مورد استفاده در تمامی مدل.

ي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﺮ. ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ. 1. اﺣﺴﺎن ﺻﻔﺎري. *. *. داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ. ؛ eagleehsan@gmail.com. ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،. ﻧﺤﻮه. ي ﻋﻤﻠﮑﺮد و. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار. ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯿﺷ. ﺮ. ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ. ﯾ. ﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻐ .... ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﺎب آن، ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه. ي ﮐﺸﺶ ﻓﻨﺮ، ﻣﯿﻠﻪ. ي. ﺷﯿﺮ و اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه.

www.IranFluidPower.com. 3. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﻮاع و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﯿﺮﻫﺎی. ﮐﻨﺘﺮل دﺑﯽ ﯾﺎ. ﻓﻠﻮ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻣﺪار. ﻫﺎی. ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. ﻣﯿﮕﯿﺮد . ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﻬﺎی ﻣﺘﺪاول .... ﺷﯿﺮ ﮔﻠﻮﺋﯽ ﺳﺎده. (. ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن. ) و ارﯾﻔﯿﺲ. اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣ. ﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗـﺎﺑﻊ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎی. ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن، ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ آن و وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ...

Admin بازدید : 2 دوشنبه 02 بهمن 1396 زمان : 13:15

: گالوانومتر - دانشنامه رشد

مقاله آمپرسنج برای اندازه گیری جریان - دانلود کامل

مقاله درمورد آمپرسنج برای اندازه گیری جریان - دانلود از فایل 59 - دانلود ...

جریان الکتریکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تحقیق درمورد آمپرسنج برای اندازه گیری جریان - دانلود از فایل 77 - دانلود ...

جریان الکتریکی چیست ؟ - سایت آموزش رباتیک آسان ربات

روش های اندازه گیری مقاومت (قسمت اوّل) | تابین

آمپرمتر چیست؟ - هوپا

تجهیزات اندازه گیری - شرکت برنیکا

آمپرمتر کلمپی - شرکت برنیکا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4 آمپرسنجبرای اندازه گیری جریان: برای اندازه گیری جریان گالوانومتر یا آمپرسنج باید طوری اتصال دادهشود که جریان کل مدار بتواند از آن عبور کند. برای این منظور باید در نقطه ایمداررا قطع و دو انتهایش را به قطب آمپرسنج وصل کرد. به عبارت دیگر آمپرسنج را باید به طوری متوالی در مدار قرار داد. چونجریان حالت ثابت را اندازه می گیریم. اینکه وسیله را به کدام قسمت از مدار وصل کنیماهمیتی ندارد در صورتیکه درجریانهای متغییرچنین نیست. ولت سنجبرای اندازه گیری ولتاژ: با استفاده از گالوانومتر نه فقط جریان بلکهولتاژرا نیز میتوان اندازه گرفت. زیرا بنابرقانوناهماین کمیت ها متناسبند. اگر دو کمیت با یکدیگر متناسب باشند با وسیله ای کهبه طور مناسب مندرج شده باشد می توان هر دو کمیت را اندازه گرفت. مثلاًتاکسی مترکه فاصله طی شده را اندازه میگیرد، می توان برحسب کیلومتر مدرج کرد. ولی چون کرایه با فاصله متناسب است، درجاتشمارنده را بطور مستقیم به پول پرداختی مدرج می کنند. به طوری که مستقیماً کرایه رانشان می دهد. به همین ...

تعریف گالوانومتر: گالوانومتر ساده: آمپرسنج برای اندازه گیری جریان: ولت سنج برای اندازه گیری ولتاژ: دستگاه ها ی مرکب: چگونگی قراردادن ولت سنج در مدار: مقاومت درونی ولت سنج : مقاومت درونی آمپرسنج : مباحث مرتبط با عنوان: ...

مقاله . آمپرسنج برای اندازه گیری جریان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 4 آمپرسنجبرای اندازه گیری جریان:برای اندازه گیری جریان گالوانومتر یا آمپرسنج باید طوری اتصال دادهشود که جریان کل مدار بتواند از آن عبور کند. برای این منظور باید در نقطه ایمداررا قطع و دو انتهایش را ...

Oct 29, 2017 - فایل با نام اصلی مقاله درمورد آمپرسنج برای اندازه گیری جریان که بسیار پرطرفدار و نایاب بوده و از جمله فایل های دارای بیشترین میزان جستجو در موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو و بینگ می باشد و از این حیث رکورد دار است، بصورت کاملا رایگان توسط سرورهای پر قدرت سایت ما از محیط اینترنت گرد آوری و لینک دانلود ...

در دستگاه بین‌المللی یکاها واحد اندازه‌گیری مقدار جریان آمپر نام دارد که برابر است با میزان جاری شدن بار الکتریکی در یک سطح بر حسب کولن بر ثانیه. جریان الکتریکی توسط وسیله‌ای به نام آمپرمتر اندازه‌گیری می‌شود. ... ذراتی که بار الکتریکی را در یک جریان الکتریکی حمل می‌کنند حامل بار نامیده می‌شوند. در فلزات یک یا چند ...

Nov 4, 2017 - فایل با عنوان اصلی تحقیق درمورد آمپرسنج برای اندازه گیری جریان که بسیار پر طرفدار و نایاب بوده و از جمله فایل های دارای بیشترین درصد جستجو در موتور های جستجوگر google و یاهو و بینگ می باشد و از این حیث رکورد دار است، بصورت کاملا رایگان توسط سرور های پرقدرت سایت ما از محیط اینترنت جمع آوری و لینک ...

Feb 24, 2017 - جریان الکتریکی حرکت الکترون ها در مدارها و سیم هست و واحد انداز گیری آن آمپر و با دستگاه آمپر سنج اندازه گیری می شود. ... در مقاله قبل ولتاژ تعریف کردیم ، اگر آن مقاله را نخواندید همین الان خواندن این مقاله رو متوقف کنید و مقاله ولتاژ چیست را بخوانید . با کلیک کردن روی این نوشته مقاله ولتاژ یا اختلاف پتانسیل ...

Aug 18, 2017 - چگونه مقاومت های خیلی کوچک را اندازه گیری کنیم؟ ... در این مقاله با روش های مختلف اندازه گیری مقاومت آشنا خواهیم شد. به همین منظور ما مقاومت ها را به سه ... بنابراین با اندازه گیری ولتاژ دو سر مقاومت توسط ولت متر و جریان عبوری از آن توسط آمپرمتر و به کمک قانون اهم می توانیم مقاومت قطعه را به دست آوریم. با این روش دیگر ...

براي رفع نقص اول به ابزاري احتياج داريم كه به ما نشان دهد، چند آمپر (چند كولن الكترون در هر ثانيه) در مدار جريان دارد. دستگاه مخصوصي كه اين اندازه گيري را انجام مي‌دهد، آمپرمتر (ammetr) ناميده مي‌شود. طرز كار آمپرمتر آمپرمتر مقدار شدت جرياني را كه از آن مي‌گذرد، بوسيله يك عقربه كه در روي صفحه درجه بندي شده حركت مي‌كند، نشان مي‌دهد.

آمپرمتر/ولت متر آنالوگ تابلـویی 240 درجه مدل DGL در سایزهای 48 , 72 , 96 , 144 میلیمتر و در قالب های پلی کربنات تولید می شود . مناسب برای اندازه گیری ولتاژ و جریان AC هستند . این ابزار دارای مزیت هایی است که می توان از آن به راحتی در تابلوهای برق استفاده نمود . جهت نمایش مقادیر RMS برای موج سینوسی و ولتاژ AC در فرکانس ...

آمپرمتر کلمپی یا آمپر متر انبری یا آمپرمتر چنگکی،ابزاری است که امکان اندازه گیری جریان الکتریکی ( آمپر) به سهولت و بدون تماس و یا قطع هادی حامل جریان را می دهد .

Admin بازدید : 2 يکشنبه 01 بهمن 1396 زمان : 21:19

مشاهده جریان خون با مقدمه

دستگاه گردش خون - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بررسی ارتباط جریان خون جانبی قلبی با پیامد‌های بالینی در بیماران ...

[PDF]ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﻨﮕﻲ ﻏﻴﺮﻧﻴﻮﺗﻨﻲ ﺑﻮدن ﺧﻮن در رگ اﻻﺳﺘﻴﻚ داراي ي ﺑﺮا - ResearchGate

The New Testament ... Translated ... by the Rev. Henry Martyn ... ...

The New Testament of our lord and saviour Jesus Christ

: کمکهای اولیه در خونریزیها - دانشنامه رشد

تأثیر 12 هفته تمرین تناوبی بر فشار خون و رگ‌گشایی ناشی از جریان در ...

[PDF]مقدمه ای بر مهندسی پزشکی فضایی ) قسمت 2 - ماهنامه مهندسی پزشکی

مشاهده مقاله | مقدمه ای بر هایپرترمیا (گرما درمانی) در درمان سرطان (روش ها ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 2 عنوان آزمایش : مشاهده جریان خون وسایل مورد نیاز : قورباغه ـ باند و چسب ـ مقوا مقدمه : عمل دستگاه گوارش : بر آوردن نیازهای بافتها از قبل حمل مواد غذایی به بافت ها حمل فرآوردهای زائد به خارج بافت ها رساندن هورمون ها از یک قسمت بدن به قسمت دیگر و به طور کلی حفظ یک محیط مناسب در تمام مایعات بافتی برای بقا و عمل مناسب سلول ها است . دستگاه گردش خون به گردش بزرگ باسیستمیک و گردش ریوی تقسیم می شود ، چون گردش سیستمیک جریان خون تمام بافت ها بدن به استثنای ریه ها را تأمین می کند . اگر چه سیستم رگی در هر بافت جداگانه بدن دارای مشخصات مخصوص به خود است با این وجود بعضی از اصول عمومی عمل رگ ها در مورد تمام . شرح : در این آزمایش قورباغه را روی یک تکه مقوا ثابت نگه می داریم و یکی پای آن را بازور به وسیله سنجاق ثابت می کنیم تا پرده های بین پاهای آن باز و زیر این پرده ها مقوا را سوراخ کرده تا نور میکروسکوپ عبور کند و جریان خون را مشاهده می کنیم . نتیجه گیری : در بعضی از قسمت های رگ سرعت جریان خون زیاد م ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 2. عنوان آزمایش : مشاهده جریان خون. وسایل مورد نیاز : قورباغه باند و چسب مقوا. مقدمه : عمل دستگاه گوارش : بر آوردن نیازهای بافتها از قبل حمل مواد غذایی به بافت ها حمل فرآوردهای زائد به خارج بافت ها رساندن هورمون ها از یک قسمت بدن به قسمت دیگر ...

قلب یکی از اجزای اصلی دستگاه گردش خون در انسان‌هاست و با ضربان‌های خود خون را در رگ‌ها جاری می‌سازد. بجز ماهی‌ها که دستگاه گردش خون ساده دارند، دیگر مهره‌داران دارای گردش خون مضاعف هستند. در جریان خون ساده خون تیره که تراکم دی‌اکسیدکربن بالا دارد، به قلب می‌آید. با ضربان قلب به آبشش‌ها رفته و پس از اینکه گازها را مبادله کرد بدون ...

بررسی ارتباط جریان خون جانبی قلبی با پیامد‌های بالینی در بیماران دچار نشانگان کرونری حاد · دکتر بیژن شاد، دکتر فردین میربلوک، دکتر جلال خیرخواه، دکتر شهرام رحمانی *، دکتر عاطفه قنبری. MD دانشگاه علوم پزشکی گیلان. چکیده: (۵۸۶۷ مشاهده). چکیده مقدمه: امروزه اهمیت گردش ‌خون جانبی و عوامل تشخیصی آن، توجه بسیاری را به ...

ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ. 5/0. ﺑﺮاي ﺗﻤـﺎﻣﻲ. ﻣﺪﻟﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ . واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. ﺟﺮﻳﺎن. ﭘﺎﻟﺴﻲ،. ﺳﻴﺎل. ﻏﻴﺮﻧﻴﻮﺗﻨﻲ، رگ اﻻﺳـﺘﻴﻚ، ﻓـﺎﻛﺘﻮر اﻫﻤﻴـﺖ ﻛﻠـﻲ. ﻏﻴﺮﻧﻴﻮﺗﻨﻲ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺧﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﭼﻨﺪﻓﺎزي ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ از ﮔﻠﺒﻮل .... و 5. 6. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ. ﺷـﻮد،. ﺗﺎ درﺻﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ. % 70. ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺴـﻴﺎرﺧﻮﺑﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ و. ﻓﺮض ﺟﺮﻳﺎن آرام وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ. % 70. ﺟﺮﻳﺎن آرام اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ. % 70. ﺑﻪ.

... یعني فوج] در وی بود مشاهده نمودند که نشسته و لباس پوشیده وهوشیار گشته است پس خانف گردیدند (۱) و کسانی که آن مقدمه را مشاهده نموده بودند جهة ایشان سرگذشت دیوانه و ... نمود «م» زنروکه با خود اندیشیده بود که اگر همین لباسش را مس کنم نجات خواهم یافت (۲۹) که در ساعت جریان خون وی ایستاده و از خود دریافت نمود که از آن ۸۳ انجیل مرقسی.

پس خالف گردیدند (۱) و کسانی که آن مقدمه را مشاهده نموده بودند و جہة ايشان سرگذشت دیوانه و گرازهارا نقل نمودند (۱۷) پس آنها شروع بالتماس نمودند كه از حدود ایشان رحلت نماید ... مض نمود «ه» را رد که با خرد اندیشیده بود که اگر همين لباسش را مس کنم نجات خواهم يافت (۲۱) که در ساعت جریان خون | | وف ایستاده و از خود دریافت نمود كه از آن ۸۳ الجيل مرقس.

خونریزی عبارت از پارگی رگهای خونی بدن همراه با تغییر مسیر جریان خون از داخل دستگاه گردش خون به خارج آن می‌باشد. ... چنانچه بعد از خروج خون از رگها، خون از سطوح قابل مشاهده بدن به بیرون بریزد خونریزی خارجی گویند که اکثراً با انجام کمکهای اولیه در عرض 10-5 دقیقه بند می‌آید و بر سه قسم است: خونریزی سرخرگی (شریانی): این ...

مقدمه: رگ‌گشایی ناشی از جریان (Flow-mediated dilation یا FMD) در شرایط پرفشاری خون مختل می‌شود و به نظر می‌رسد تمرین ورزشی می‌تواند آن را بهبود بخشد. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه‌ی FMD بین افراد سالم و مبتلا به پرفشاری خون و بررسی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی تناوبی بر آن انجام شد. روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی، 12 مرد ...

انسان با چه سرعتی می تواند با محیط زیست زمین پس از بازگشت از این. سفر انطباق ... اپتیکی چشم شان و لکه هایی روی شبکیه ی چشم شان مشاهده كردند. ... اگر بدن خون. كمي داشته باشد، قلب نیز خون كم تري را در هر ضربان پمپ مي كند، بنابراین. تصویر 2. تغییر مسیر سیال را نشان می دهد. a( توزیع مایعات در بدن تحت تأثیر جاذبه بدن.

این امر به علت ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فیزیکی مرزهای الکتریکی بافت (Electrical tissue binderies)، متفاوت بودن سرعت و نظم جریان خون در نواحی مختلف و عوامل دیگر است (حداقل دما برای درمان های هایپرترمیا به طور معمول در حدود 39/5-40/5 درجه سانتی گراد است). با پیشرفت های بدست‌آمده در ابزار ها و روش‌های هایپرترمیا، امروزه در حدود ...

Admin بازدید : 3 يکشنبه 01 بهمن 1396 زمان : 17:24

مشاهده جریان خون مویرگی در باله دمی ماهی قرمز - آپارات

مشاهده جریان خون مویرگی در باله دمی ماهی قرمز - آپارات

آپارات - مشاهده جریان خون مویرگی در باله دمی ماهی ق

مشاهده جریان خون با مقدمه

لینک دانلود-مشاهده جریان خون - yBook.ir - دانلود فایل کتاب و نرم افزار

راه های بهبود جریان خون در بدن را بشناسید - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و ...

درمان ضعف گردش خون - پارسی طب

۱۴ نشانه که گردش خون نامناسب(ضعیف)شما را هشدار می‌دهند - مجله کسب و ...

فرمول ویتامینی برای بهبود گردش خون - عصرایران

گردش خون مویرگی = Blood microcirculation - احسان حسنانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 عنوان آزمایش : مشاهده جریان خون وسایل مورد نیاز : قورباغه ـ باند و چسب ـ مقوا شرح : در این آزمایش قورباغه را روی یک تکه مقوا ثابت نگه می داریم و یکی پای آن را بازور به وسیله سنجاق ثابت می کنیم تا پرده های بین پاهای آن باز و زیر این پرده ها مقوا را سوراخ کرده تا نور میکروسکوپ عبور کند و جریان خون را مشاهده می کنیم . نتیجه گیری : در بعضی از قسمت های رگ سرعت جریان خون زیاد می باشد و با قانون یوازی می توان گفت که جریان خون در رگ ها با قطر رگ و اختلاف فشار نسبت مستقیم و با ویسکوزیته (چسبندگی ) و طول رگ نسبت عکس دارد . جریان خون در وسط رگها سرعت بیشتری از کناره ها دارد . = قانون یوازی همکاران : سروش آقاسی – بصیر محمدی ...

مشاهده جریان خون مویرگی در باله دمی ماهی قرمز. 2,856. سایل مورد نیاز : پلیت ( ظرف کشت ) ، ماهی قرمز ( و یا هر ماهی دیگر ) ، میکروسکوپ ، پنبه ، مقداری آب شرح آزمایش : ابتدا یک ...

رها مشاهده جریان خون مویرگی در باله دمی ماهی قرمز مشاهده جریان خون مویرگی در باله دمی ماهی ق , , رها.

مشاهده جریان خون مویرگی در باله دمی ماهی ق. 14:40 · حرف آخر | کارنامه 20 | استاد شیروانی | harfeakhar.tv · حرف آخر. 10,051 بازدید. -. 5 ماه پیش. 1:26 · مشاهده جریان خون مویرگی در باله دمی ماهی قرمز · رها. 484 بازدید. -. 3 سال پیش. 1:28 · مشاهده جریان خون مویرگی در باله دمی ماهی قرمز · موفق ترین. 2,856 بازدید. -. 6 سال پیش. 0:29 · گردش خون در ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 2. عنوان آزمایش : مشاهده جریان خون. وسایل مورد نیاز : قورباغه باند و چسب مقوا. مقدمه : عمل دستگاه گوارش : بر آوردن نیازهای بافتها از قبل حمل مواد غذایی به بافت ها حمل فرآوردهای زائد به خارج بافت ها رساندن هورمون ها از یک قسمت بدن به قسمت دیگر ...

مطلبی که در این بخش برای شما آماده شده است با عنوان ” مشاهده جریان خون ” می باشد. در این سایت هزاران فایل و کتاب الکترونیکی با موضوعات درسی و آموزشی مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوینت تحقیق و همچنین نرم افزار های کاربردی و اپلیکیشن های اندروید و اپل مانند ابزار های تبلیغات، اینستاگرام و تلگرام بازی های موبایل و سورس برنامه ها ...

Feb 20, 2017 - جریان ضعیف خون می تواند علل پزشکی جدی ای داشته باشد که باید به پزشک مراجعه شود، اما برخی راهکارهای طبیعی هم می توانند به بهبود جریان خون کمک کنند.

مشکل از جایی شروع می‌شود که جریان خون به قسمتی از بدن کاهش می‌یابد. اما بیشتر افراد علائم آنرا در نوک انگشتان پا یا دست مشاهده می‌کنند. اما ضعف گردش خون ممکن است بر هر قسمتی از بدن تاثیر منفی بگذارد. یکی از دلایل آن تشکیل پلاک چربی در داخل رگ‌ها است. این مشکل در مراحل جدی‌تر منجر به فشار خون بالا، مشکلات قلبی، ...

اگر جریان خون‌تان کند باشد، احتمالا دفعات این کرختی‌ها بیش‌تر می‌شود، و آنها را در اندام‌هایی تجربه خواهید کرد که به طور معمول این اتفاق برای‌شان نمی‌افتد. معمولا احساس کرختی بیش‌تر از چند دقیقه طول نمی‌کشد. همان‌طور که مشاهده کردید، گردش خون نامناسب می‌تواند به صورت قابل‌ملاحظه‌ای بر کل بدن‌تان تاثیر بگذارد. با این‌که درمان این علائم ...

ویتامین E گردش خون را به واسطه باز کردن رگ های خونی که امکان جریان بدون مانع خون را فراهم می کند، بهبود می بخشد.

اگرچه محصولات آرایشی به اعماق پوست و جریان خون نفوذ نمی کنند، اما می توانند گردش خون مویرگی را افزایش دهند. اما اگر ترجیح می دهید فقط یک ... دو دست قابل انجام است. رادیوفرکوئنسی و الکسیس معمولاً برای درمان سلولیت توسط متخصصان پوست و مو استفاده می شوند. • بازگرداندن گردش خون مویرگی به حالت منظم و فعال. مشاهده مطلب ...

Admin بازدید : 4 شنبه 01 بهمن 1396 زمان : 2:59

تحقیق درباره اثر جریان ناشی از تغییر چگالی در تشکیل کانال ...

تحقیق درباره اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال ...

مقاله اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه ...

تحقیق درباره اثر جریان ناشی از تغییر چگالی در تشکیل کانال صوتی ...

مقاله اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه ...

مقاله بررسی پروفیل‌های قائم سرعت صوت و تشكیل كانال صوتی در منطقه ...

مقاله اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه ...

اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج ...

بایگانی‌ها مقاله اثر جریان ناشی از تغییر چگالی در تشکیل کانال صوتی ...

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9 عنوان: بررسی پروفيل های قائم سرعت صوت و تشکيل کانال صوتی در منطقه خليج فارس 1- افشين محسنی آراسته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – شمال 2- منيره سادات کيايي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم – تحقيقات چکيده يکی از ويژگی های مهم اقيانوس، قابليت انتشار صوت می باشد. اقیانوس ها به دلیل داشتن قابليت تراکم پذيری، امواج صوتی را در آب، به مراتب بهتر از هوا، منتشر می کنند. شوند. اين نوع امواج، با اتلاف بسيار کم، در مسافت های طولانی انتشار می يابند. بررسی اين ويژگی در مناطق آبی، بالاخص در مناطق کم عمق آبی نظير خليج فارس، بسیار مورد توجه و حائز اهمیت است. در اين مقاله با استفاده از نتايج حاصل از اندازه گيری های دما و شوری که توسط گشت دريايي ROPME در اگوست سال 2001 برای منطقه خليج فارس گردآوری شده، ميدان سرعت محاسبه و نتايج به صورت نمودارهايي ارائه گرديده است. نتايج اين تحقيق نشان می دهد که سرعت صوت وابستگی شديد به دما دارد. همچنين از طريق رسم پروفيل های سرعت صوت، دو کانال صوتی سطحی در اي ...

تحقیق درباره اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 عنوان: بررسی پروفيل های قائم سرعت صوت و تشکيل کانال صوتی در منطقه خليج فارس1- افشين محسنی آراسته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

دانلود فایل کامل پروژه ی تحقیق درباره اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس با لینک مستقیم از سایت. ,اثر,جریان,ناشی,از,تغییر,چگالی,در,تشکیل,کانال,صوتی,در,منطقه,خلیج,فارسعنوان ,بررسی,پروفیل,های,قام,سرعت,صوت,و,تشکیل,کانال,صوتی,در,منطقه,خلیج,فار. توضیحات کلی و جزئی در ...

محصول * مقاله اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس- علوم و تحقیقات- word * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این ف...

5 days ago - لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۱ عنوان: بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس ۱- افشین محسنی آراسته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – شمال ۲- منیره سادات کیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم – تحقیقات چکیده ...

مقاله اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس- علوم و تحقیقات- word. این فایل " مقاله اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس- علوم و تحقیقات- word " را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی دانلود فایل کلیک کنید تا به صفحه خرید ...

مقاله بررسی پروفیل‌های قائم سرعت صوت و تشكیل كانال صوتی در منطقه خلیج فارس در 22 صفحه ورد قابل ویرایش. عنوان : اثر جریان ناشی از تغییر چگالی در تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس. چکیده. به منظور بررسی اثر جریان آب ناشی از تغییرات چگالی در تشکیل کانال صوتی ، از داده های دما ، شورای و چگالی و سرعت صوت ...

مقاله اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس- علوم و تحقیقات- word – دانلود از فایل ۷۷. ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ کتاب ، جزوه. فایل با عنوان اصلی مقاله اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس- علوم و تحقیقات- word که بسیار پر طرفدار و نایاب بوده و از جمله فایل های دارای ...

مقاله اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس,دانلود رایگان مقاله دانشجویی اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي د.

برچسب: مقاله اثر جریان ناشی از تغییر چگالی در تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس. اثر جریان ناشی از تغییر چگالی در تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس. اثر جریان ناشی از تغییر چگالی در تشکیل کانال صوتی … آبان ۳, ۱۳۹۶ saeid. نیاز خود را جستجو کنید. Search for: Search. دسته‌ها. برنامه نویسی ، سورس ، پروژه ...

Apr 27, 2015 - ۱- ایرانی‌ها آریایی نیستند گروه‌های جمعیتی مختلفی در ایران امروز زندگی می‌کنند؛ فارس، ترک، کرد، لر، عرب، قشقایی، بختیاری، بلوچ، گیلک، مازنی، تالشی، ... اصولا تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف پیوسته روی هم اثر می‌گذارند و تصور اینکه می‌شود یک فرهنگ ملی خالص داشت که از فرهنگ‌های دیگر، خواه غربی یا عربی پاک ...

Admin بازدید : 1 سه شنبه 26 دی 1396 زمان : 20:03

: جریان متناوب - دانشنامه رشد

جریان متناوب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جریان مستقیم و متناوب - مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی

تحقیق درمورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc - مرجع دانلود

تحقیق درباره ی جریان متناوب و غیر متناوب + دانلود فایل - کافه لینک

جریان متناوب (AC) و جریان مستقیم (DC) چه هستند و چه تفاوتی دارند ...

مقاله درمورد جریان متناوب |1406573| - فور داک - تحقیق، پاورپوینت

تحقیق درباره جريان متناوب

تحقیق در مورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc

تحقیق در مورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc - مه فایل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 جریان متناوب یک جریان متناوب (AC ) جریان الکتریکی است که در آن اندازه جریان به صورت چرخه‌ای تغییر می‌کند، بر خلاف جریان مستقیم که در آن اندازه جریان مقدار ثابتی می‌ماند. شکل موج معمول یک مدار AC عموما یک موج سینوسی کامل است، چرا که این شکل موج منجر به انتقال انرژی به موثرترین صورت می‌شود. اما به هر حال در کاربردهای خاص ، شکل موجهای متفاوتی نظیر مثلثی یا مربعی نیز استفاده می‌شود. تاریخچه توان الکتریکی با جریان متناوب ، نوعی از انرژی الکتریکی است که برای تغذیه تجاری الکتریسیته به عنوان توان الکتریکی ، از جریان متناوب استفاده می‌کند. ویلیام استنلی جی آر کسی است که یکی از اولین سیم پیچهای عملی را برای تولید جریان متناوب طراحی کرد. طراحی وی یک صورت ابتدایی ترانسفورماتور مدرن بود که یک سیم پیچ القایی نامیده می‌شد. از سال 1881م تا 1889م سیستمی که امروزه استفاده می‌شود، توسط نیکلا تسلا ، جرج وستینگهاوس ، لوییسین گاولارد ، جان گیبس و الیور شالنجر طراحی شد ...

یک جریان متناوب (AC ) جریان الکتریکی است که در آن اندازه جریان به صورت چرخه‌ای تغییر می‌کند، بر خلاف جریان مستقیم که در آن اندازه جریان مقدار ثابتی می‌ماند. شکل موج معمول یک مدار AC عموما یک موج سینوسی کامل است، چرا که این شکل موج منجر به انتقال انرژی به موثرترین صورت می‌شود. اما به هر حال در کاربردهای خاص ، شکل موجهای ...

یک جریان متناوب (alternative current ,AC) جریان الکتریکی است که در آن اندازهٔ جریان به صورت چرخه‌ای تغییر می‌کند بر خلاف جریان مستقیم که در آن اندازهٔ جریان مقدار ثابتی می‌ماند. برق تحویل داده شده به شرکت‌های تجاری منازل مسکونی به صورت متناوب (AC) است. شکل یک مدار AC معمولاً به صورت یک موج سینوسی کامل است ولی در ...

اکثر مدارهای جریان مستقیم ولتاژ پایینی دارند مثلاً ولتاژ باتری اتومبیل شما تقریباً 12 ولت است که معمولاً بیشترین ولتاژ جریان مستقیمی است که اکثر مردم ... معمولاً مدارهای جریان مستقیم فقط با ولتاژ بیان میشوند ولی مدارهای جریان متناوب نیاز به جزییات بیشتری دارند. ... همین تعبیر در مورد الکتریسیته متناوب صادق است.

تحقیق درمورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc دسته بندی : برق و الکترونیک ، مخابراتفرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پروژه ... تعداد صفحات : 10 صفحهجریان متناوب(AC) و جريان مستقيم (DC). جریان(dc).تعریف .جریان مستقیم (DC یا جریان پیوسته)، عبور پیوسته جریان الکتریسیته از یک هادی نظیر یک ...

جریان متناوب و غیر متناوب. تعریف : جریان متناوب جریانی است که مقدار و جهت آن نسبت به زمان دائماً در حال تغییر است. به زبان ساده تر اینکه مقدار جریان دائماً کم و زیاد میشود و جهت حرکت الکترونها هم عوض میشود (از ماکزیمم به صفر و از صفر به مینیمم میرسد. سیگنالهای DC , AC. AC به معنی جریان متناوب و DC به معنی جریان مستقیم می ...

Oct 3, 2017 - جریان متناوب (AC) و جریان مستقیم (DC) دو نوعِ متفاوت از عبور جریان الکتریسیته یا شار الکتریکی در مدار هستند. با مدیاسافت همرا ه باشید. در جریان مستقیم، بار الکتریکی در یک جهت عبور میکند. در جریان متناوب، بار الکتریکی به طور تناوبی جهت عوض میکند. ولتاژ نیز در مدارهای AC گاهی اوقات برعکس میشود ...

Nov 17, 2017 - دانلود فایل کامل پروژه ی مقاله درمورد جریان متناوب با لینک مستقیم از سایت. ,جریان,متناوبجریان,متناوب,مقاله درمورد جریان متناوب. توضیحات کلی و جزئی در مورد مقاله دانشگاهی مقاله درمورد جریان متناوب. مقاله درمورد جریان متناوب. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد ...

تحقیق درباره جريان متناوب. تحقیق درباره جريان متناوب. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 27 ... دریافت فایل. منوی اصلی ...

تحقیق در مورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc محصول * تحقیق در مورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل...

تحقیق در مورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc محصول * تحقیق در مورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل...

Admin بازدید : 7 يکشنبه 24 دی 1396 زمان : 22:13

پایان نامه ct ترانس جریان - رسا تسیس

مرجع مقالات برق - ترانس های CT و PT

مقاله CT ترانس جریان

ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ (CT & PT) | ویکی پاور

پاورموج – دانلود مقاله ترانس های جریان (CT) و انواع آن

دانلود مقاله ترانسفورماتور ولتاژ v.T يا P.T - مگ ایران

دانلود مقاله ی پاورپوینت درباره ترانس های جریان CT ... - مهندسی برق قدرت

ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ (CT و PT) - پاورجام

ترانس های اندازه گیری - سایت تخصصی برق

مقاله ای درباره اتو ترانسفورماتور - برق نیوز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14 ترانس جریان : ترانسهای جریان برای نمونه گیری جریان به نسبت عبور جریان از اولیه خود و القای آن در ثانویه استفاده میشوند. این ترانسها به منظور حفاظت و اندازه گیری در ابتدای خطوط ورودی به پستها و همچنین در ورودی ترانس قدرت و ورودی ثانویه ترانس و همچنین در خروجی های پست و نقاط کلیدی دیگر که احتیاج است جریان در آن نقطه تحت نظر باشد استفاده میشود که هر کدام از این نقاط با ترانس مخصوص به خود چه از نظر عایقی و ساختمان و چه از نظر قدرت و دقت ، نصب و استفاده می گردند . ترانسفورماتور جریان از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تشکیل شده که جریان واقعی در پست از اولیه عبور نموده و در اثر عبور این جریان و متناسب با آن، جریان کمی (در حدود آمپر) در ثانویه به وجود می‌آید. ثانویه این ترانسها با مقیاس کمتری از اولیه خود که تا حد بسیار بالایی تمام ویژگیهای جریان در اولیه خود را دارد به تجهیزات فشار ضعیف پست و رله ها و نشاندهنده ها متصل میشود. ثانویه این ترانسها دارای سیم پیچ با دورهای زیادتری نسبت به اولیه ک ...

تحقیق در مورد پایان نامه ct ترانس جریان, مقاله در مورد پایان نامه ct ترانس جریان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ct ترانس جریان, پروپوزال در مورد پایان نامه ct ترانس جریان, تز دکترا در مورد پایان نامه ct ترانس جریان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ct ترانس جریان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ct ترانس جریان, پروژه درباره پایان ...

مرجع مقالات برق - ترانس های CT و PT - مقاله , پروژه , تحقیق , فیلم , کتاب و . . . درباره برق. ... ترانس جریان برای اندازه گیری جریان عبوری از شینه ها و کابل ها مورد استفاده قرار گرفته و توسط آمپر متر دیجیتالی یا آنالوگی که بر روی درب تابلو نصب می شوند ، قابل مشاهده است. برای انتخاب ترانس جریان 12 آیتم مهمی که بایستی مدنظر ...

۳-۲ تجربه های جدید درباره کاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری ۱۰ ۴- ۲دور نمای قبلی ………۱۱ ۵-۲ معرفی تکنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA …۱۱ فصل سوم – نظریه فارادی و پاکلز ۱۲ ۱-۳ مقدمه …۱۳ ۲-۳ عمل و VT نوری و اثر پاکلز ۱۵ ۳- ۳ اثر فارادی ۱۶ ۴-۳ نظریه اثر فارادی …۱۷ ۵-۳ تحلیل و نتیجه گیری ۲۲ ۶-۳ عملیات ...

در این مقاله ابتدا مقدمه ای در مورد ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ (CT & PT) توضیح داده میشود و سپس در ادامه پروژه دوستان عزیزم (آقای مرکبی و میرجعفری) که درباره ct , pt , cvt هست رو براتون برای دانلود قرار دادم. امروزه اغلب شبکه های قدرت الکتریکی بصورت جریان متناوب طراحی و اجرا می شوند زیرا انتقال و توزیع انرژی الکتریکی ...

Mar 7, 2015 - مقاله ای که امروز آماده شده است مربوط به ترانس های جریان (CT) و انواع این نوع ترانس ها می باشد. فایل این مقاله به صورت ورد (word) برای دانلود قرار داده شده است. یکی از مهمترین موارد در ساختمان یک ترانسفورماتور جریان، اختلاف ولتاژ خیلی زیاد بین اولیه و ثانویه می‌باشد. زیرا ولتاژ اولیه همان ولتاژ نامی پست است. در حالی ...

ترانسفورماتور ولتاژ v.T يا P.T. همانطور كه مي دانيد ولتاژهاي بالاتر از v 600 را نمي توان بصورت مستقيم بوسيله دستگاه هاي اندازه گيري اندازه گرفت، بنابراين لازم است كه ولتاژ را كاهش دهيم تا بتوان ولتاژ را اندازه گيري نموده و يا اينكه در رله هاي حفاظتي استفاده كرده ترانسفورماتور ولتاژ به همين منظور استفاده مي شود. ترانسفورماتور ...

مهندسی برق قدرت - دانلود مقاله ی پاورپوینت درباره ترانس های جریان CT واستاندارد های آن - ( معرفی رشته مهندسی برق ودروس ماشینهای الکتریکی والکترونیک صنعتی وبررسی سیستمها قدرت و...) - مهندسی برق قدرت.

ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ (CT و PT). ۱۶ آذر. مقالات برق · 0. 1,782 بازدید. ترانسهای جریان و ولتاز ct وpt www.powerjam.ir ترانسفورماتورها جریان و ولتاژ (CTوPT)در اندازه گیری صنعتی کاربرد زیادی دارند. مثلا در سیستم قدرت مقادیر ولتاژ و جریان در مقیاس زیاد می باشد که از نظر فنی و اقتصادی اتصال مستقیم وسایل اندازه ...

مقاله زیر در مورد ترانس های اندازه گیری که در ولتاژ و جریان های بالا کاربرد دارند می باشد.و به صورت تصویر انواع ترانس های.

Oct 29, 2017 - مقاله ای درباره اتو ترانسفورماتور ... بسته به شرایطی که اتوترانسفورماتور قرار است در آن کار کند، آن قسمت از سیم پیچ که تنها در ولتاژ زیاد (جریان کم) استفاده می شود ممکن است با سیم های کم ضخامت تر ساخته شده باشد، با این وجود ... یک اتوترانسفورماتور محدودیت های خاصی به منظور جلوگیری از جریان های هم سو دارد.

Admin بازدید : 2 شنبه 23 دی 1396 زمان : 14:24

تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص

تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص با فرمت ورد - دانلود ...

تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم با فرمت ورد - 30570

مقاله در مورد ماشین های DC - مگ ایران

بایگانی‌های الکتریکی - سایت مقاله و پروژه «دو نقطه»

مقاله در باره برشكاري قوسي پلاسما

دانلود رایگان

تحقیق درباره کاربرد ریاضی در کامپیوتر

تحقیق درباره هیدرولیک و پنوماتیک

تحقیق درباره کاربرد رایانه در برق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9 ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم (cached) ماشینهای جوشکاری با جریان مستقیم که در آنها قوس الکتریکی با جریان مستقیم ایجاد می شود شامل انواع زیر می باشد. الف یک الکتروموتور جریان سه فاز توان لازم را از جریان سه فاز گرفته و دینامو یا محور مولد جریان مستقیم را به حرکت درآورده و در نتیجه جریان و ولتاژ یک طرف و با آمپر ضروری تولید می گردد که بسته به آمپراژ یک انبری یا چند انبری است. این دستگاهها قدرتی بین 9 تا 7 کیلو وات ایجاد می کنند و ولتاژ آن از 30 ولت به بالا و شدت جریانی تا 280 آمپر را ایجاد می سازند. و چنانچه چند انبره باشد ولتاژی برابر با 60 ولت دارد و شدت جریان بالا را تولید می نماید. ب ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم که بوسیله موتور احتراقی بحرکت در می آیند یا دستگاه جوش سیار در این نوع دستگاهها موتور احتراق داخلی که سوخت آن بنزین یا سوخت دیزل می باشد بمحور موتور ژنراتور یا مولد جریان مستقیم کوپل گردیده است و قدرت آنها حدود 8 کیلووات و ولتاژ 30 ولت و آمپراژ ...

برچسب : مقاله درباره جوشکاری 30 ص,تحقیق درباره جوشکاری 40 ص,تحقیق درباره جوشکاری 20 ص,تحقیق درباره جوشکاری 20 ص,تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص,تحقیق در مورد چهارگلید موفقیت 30 ص,تحقیق در مورد معرفی جوش آرگون 9 ص با فرمت ورد,تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص,تحقیق ...

Dec 9, 2017 - فایل با نام اصلی تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم ۸ ص با فرمت ورد که بسیار پرطرفدار و نایاب بوده و از جمله فایل های دارای بیشترین میزان جستجو در موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو و بینگ می باشد و از این حیث رکورد دار است، بصورت کاملا رایگان توسط سرورهای پر قدرت سایت ما از محیط اینترنت ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 9. ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم. ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم (cached). ماشینهای جوشکاری با جریان مستقیم که در آنها قوس الکتریکی با جریان مستقیم ایجاد می شود شامل انواع زیر می باشد. الف. یک الکتروموتور جریان سه فاز توان ...

به سيم پيچ هايسي كه ار آنها جريان ميگذرد تا ميدان مغناطيسي و شار اصلي را پديد آورند، سيم پيچ تحريك يا سيم پيچ ميدان گفته مي شود. سيم پيچ آرميچر تامين كننده تمام قدرتي است كه تبديل شده و يا انتقال مي يابد. قدرت نامي سيم پيچ آرميچر،‌هم در ماشين هاي DC و هم در ماشين هاي AC فقط با جريان متناوب كارمي كند ۱- ماشين جريان مستقيم

پاورپوینت بررسی جوشکاری بدون قوس الکتریکی در 60اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx. تاریخچه جوشکاری. چون احتیاجات بشر اتصال و جوش در همه موارد را خواستار ... ژنراتور برقی(الكتریكی) 36. دیناموی گرام 38. مولدهای جریان مستقیم 42. ماشین های الكتریكی جریان مستقیم 43. جریان متناوب 44. توزیع برق و تغذیه خانگی 45.

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت ... غالباً مشعل هاي PAC در برشكاري شكلي (الگوبري) و در ماشين هاي شيار زني و در آوردن شيارهاي چهار گوش با سرعت زياد بكار مي رود . برشكاري ... سطح صداي جريان شديد گاز پلاسما با سرعت زياد بسيار است و در حين عمل ، بر اثر سوختن و تبخير ذرات فلزي ، مقدار كمي دوده فلزي توليد مي گردد .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9 Intel، AMD و پردازنده هاي 64 بيتي Bit چيست ؟ كلمه بيت .... تحقیق درباره ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم. نام محصول ..... برای نمایش فایل های مرتبط با |بدون دسته بندی-تحقیق درباره علائم مؤمنان در كلام على (ع) 37 ص| اینجا کلیک کنید.

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 15 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه چکیده مقدمه کاربرد ارقام کاربردتوابع و روابط بین اعداد کاربرد معادله و دستگاه ...

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 4 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه در يک پمپ با جابه جايي ثابت (Fixed Displacement) ميزان سيال پمپ شده به ازاي هر ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 17 مدار شماره 1 در مدارهای زیر الف) پتانسیل گره ها ب) جریان شاخه ها ج) ... را که با نام O/Source مشخص شده است در جای خود قرار داده و برای تغییر مقدار مقاومت و مقدار منبع با دبل کلیک کردن روی مقدار پیش فرض آن مقدار مورد نیاز را واردمی نماییم و ...

Admin بازدید : 1 شنبه 23 دی 1396 زمان : 6:06

: جریان الکتریکی - دانشنامه رشد

جریان الکتریکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دانلود مقاله جریان الکتریکی در برق - مگ ایران

تحقیق در مورد الکتریسیته - مگ ایران

تحقیق در مورد جریان الکتریکی - مرجع تحقیق و مقاله - دانلود

آشنایی با مفاهیم ولتاژ و جریان و مقاومت - آموزش ساده رباتیک

تحقیق علوم (الکتریسیته) - موسسه فرهنگی و آموزشی پارسا

PDF مقاله جريان متناوب(AC) و جريان مستقيم (DC)

ولتاژ چیست ؟ - تحقیق برای دانش آموزان

دانلود مقاله در مورد الکتریسیته (برق)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 12 صفحه قسمتی از متن .doc : مقدمه در یک هادی عایق شده مانند قطعه‌ای سیم مسی ، الکترونهای آزاد شبیه مولکولهای گازی که در ظرفی محبوس شده‌اند، حرکات کاتوره‌ای انجام می‌دهند و مجموعه حرکات آنها در طول سیم هیچ گونه جهت مشخصی ندارد. تعداد الکترونهایی که به چپ حرکت می‌کنند با تعداد الکترونهایی که به راست حرکت می‌کنند، یکی است و برآیند آنها صفر می‌باشد. ولی اگر دو سر سیم را به باتری وصل کنیم، این برآیند دیگر صفر نیست. تاریخچه تاریخ الکتریسیته به 600 سال قبل از میلاد می‌رسد. در داستانهای میلتوس (Miletus) می‌خوانیم که یک کهربا در اثر مالش کاه را جذب می‌کند. مغناطیس از موقعی شناخته شد که مشاهده گردید، بعضی از سنگها مثل مگنیتیت ، آهن را می‌ربایند. الکتریسیته و مغناطیس ، در ابتدا جداگانه توسعه پیدا کردند، تا این که در سال 1825 اورستد (Orested) رابطه‌ای بین آنها مشاهده کرد. بدین ترتیب ...

هر چند امروزه می‌دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی ، جریان الکتریسته ناشی از عبور بارهای منفی ، الکترون ، در جهت مخالف است. علیرغم این درک اشتباه ، کماکان تعریف قراردادی جریان تغییری نکرده است. نمادی که عموما برای نشان دادن جریان الکتریکی (میزان باری که در ثانیه از مقطع هادی عبور می‌کند) در مدار بکار می‌رود، I است.

جریان الکتریکی به جاری شدن بار الکتریکی گفته می‌شود. در یک مدار الکتریکی این بار غالباً توسط الکترونهایی که در سیم حرکت می‌کنند حمل می‌شود. همچنین می‌تواند توسط یونهایی در الکترولیت حمل شوند یا توسط هر دو عامل یون و الکترون مثلاً در پلاسما حمل شوند. در دستگاه بین‌المللی یکاها واحد اندازه‌گیری مقدار جریان آمپر نام دارد که ...

جریان الکتریکی در برقجریان الکتریکی در برق ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ابتدا به ... در هادیهای فلزی ، مانند سیمها ، جریان ناشی از عبور الکترونها است، اما این امر در مورد اکثر هادیهای غیر فلزی صادق نیست. جریان الکتریکی در الکترولیتها ، عبور اتمهای ...

در سیستم جریان مستقیم ادیسون، ایستگاه‌های تولید توان اضافی می‌بایست نصب می‌شدند. بدلیل اینکه ادیسون قادر نبود سیستمی را تولید کند که به ژنراتورهای چندگانه اجازه بدهد که به یکدیگر متصل شوند، گسترش سیستم او نیاز داشت که تمامی ایستگاه‌های تولید جدید مورد نیاز ساخته شوند. نیاز به نیروگاه‌های اضافی ابتدا توسط قانون ...

تحقیق در مورد جریان الکتریکی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه قسمتی از متن .doc : مقدمهدر یک هادی عایق شده مانند قطعه‌ای سیم مسی ، الکترونهای آزاد شبیه مولکولهای گازی که در ظرفی محبوس شده‌اند، حرکات کاتوره‌ای انجام می‌دهند و مجموعه حرکات آنها در ...

Apr 30, 2016 - ولتاژ همان تفاوت بار الکتریکی در دو نقطه است. جریان در واقع نرخ حرکت بارهای الکتریکی است. مقاومت در واقع، تمایل به جلوگیری از حرکت بارهای الکتریکی ( جریان الکتریکی) است. وقتی که ما در مورد این سه پارامتر صحبت میکنیم، منظور ما حرکت بارهای الکتریکی است و در واقع رفتار الکترون هاست. یک مدار ...

اهمیت تولید الکتریسیته، انتقال و توزیع آن زمانی کشف شد که معلوم شد الکتریسیته برای تهیه گرما، روشنایی و توان مورد نیاز برای دیگر فعالیت های انسانی، مفید است. تولید الکتریسیته غیر متمرکز نیز زمانی ممکن شد که کارشناسان فهمیدند خطوط برق جریان متناوب می توانند الکتریسیته را با قیمت ارزان در طول فواصل بلند و ...

جريان متناوب(AC) و جريان مستقيم (DC) ,جریان متناوب(AC),جریان مستقیم (DC),الکتریسیته,بار الکتریکی,ژنراتور,ترانسفورماتور,سه فاز,تک فاز,مقاله PDF, شرح:○ تعريف جريان(dc) جريان مستقيم (DC يا ... اين بدين مفهوم است که مي توان جريان را تنها با سه کابل به جاي شش کابل که در غير اين صورت مورد نياز است، انتقال داد.

May 30, 2011 - دانستیم هرگاه الکترونها در یک هادی در مسیر مشخصی بحرکت در آیند جریان الکتریکی ایجاد می شود . اما الکترونها بدون دریافت نیرو و انرژی از مدار گردش بدور هسته خارج نمی شوند . بنا براین برای تولید جریان نیاز به یک نیرو داریم که آن را از منابع تولید نیرو مانند باتری می گیریم . بعبارت ساده تر نیروی لازم جهت ...

الکتریسیته یا همان برق در تمام زندگی ما جریان دارد و می توان گفت بدون برق زندگی سخت می شود. اگر به اطرافمان نگاه کنیم و وسایلی که با الکتریسیته کار می کنند را بشماریم به اهمیت آن پی می بریم. ما نمی توانیم الکتریسیته و انرژی را ببینیم و غیر قابل رویت است اما می تواند گرما و روشنایی تولید کند. برق یا الکتریسیته همان ...

Admin بازدید : 2 جمعه 22 دی 1396 زمان : 3:55

تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص با فرمت ورد - دانلود از فایل ...

تحقیق شیر کنترل کننده جریان | hammer

شیر کنترل کننده جریان |30879| سرزمین مقاله

تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص با فرمت ورد

تحقیق شیر کنترل |9589| گیگ

کنترل ارتعاش سیستم تعلیق اتوبوس با استفاده از کنترل کننده های PI ...

[PDF]PDF: کنترل یک ریزشبکۀ دارای منابع متعدد با توانایی تشخیص ... - مقاله

دانلود رایگان جزوه در مورد سيستم هاي كنترل کننده صنعتی

atopli

تحقیق سیستم های حرارتی و برودتی | download9

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 شیرهای كنترل كننده جريان وظيفة كنترل كننده هاي جريان، كه معمولاً شير كنترل جريان خوانده مي شوند، عبارت است از كنترل يا تنظيم جريان عبوري از يك نقطة دلخواه در مدار. كنترل كنندة جريان در واقع نوعي شير است و مي توان آن را با دريچه هاي هواي كانال هوا مقايسه كرد. اگر دريچه اندكي باز شود، مقدار كمي هواي گرم يا سرد وارد اتاق مي شود، ولي اگر كاملا باز شود هواي زيادي به درون اتاق جريان مي يابد. اندازة گشودگي دريچه مي تواند از وضعيت بسته تا كاملا باز و در هر موقعيت دلخواه تنظيم شود. شير كنترل براي تنظيم سرعت حركت پيستون در سيلندرهاي قدرت و يا سرعت حركت كشويي شير فرمانده، كه موجب تنظيم سرعت چرخش روي شير زمانبندي (شير تايمر) مي شود، و يا تنظيم سرعت گردشي محور موتورهاي سيالي به كار مي رود. شير كنترل جريان، جزء ساده اي در مدار است ولي نقش مهمي در سيستم هاي هيدروليكي و پنوماتيكي بر عهده دارد. از آنجايي كه شيرهاي كنترل جريان در هر دو شاخة هيدروليك و پنوماتيك كاربرد فراوان دارند، در اين فصل انواع مختل ...

Dec 9, 2017 - فایل با نام اصلی تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان ۹ص با فرمت ورد که بسیار پرطرفدار و نایاب بوده و از جمله فایل های دارای بیشترین میزان جستجو در موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو و بینگ می باشد و از این حیث رکورد دار است، بصورت کاملا رایگان توسط سرورهای پر قدرت سایت ما از محیط اینترنت گرد آوری و ...

Dec 12, 2017 - به روزترین سایت موجود در زمینه مقالات و تحقیقات دانشجویی در زمینه تحقیق شیر کنترل کننده جریان اینجاست. ... تحقیق درمورد شیر کنترل کننده جریان 9 ص ... در شیرهای کنترل جریان پیش تنظیم جریان سیال پیش از رسیدن به دستگاه مورد نظر تنظیم و اندازه می شود (شکل 12-1) در شیرهای کنترل جریان پس تنظیم ...

Nov 21, 2017 - شیر کنترل کننده جریان 9ص. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 11. شیرهای کنترل کننده جریان. وظیفه کنترل کننده های جریان، که معمولاً شیر کنترل جریان خوانده می شوند، عبارت است از کنترل یا تنظیم جریان عبوری از یک نقطه دلخواه در مدار. کنترل کننده جریان در واقع نوعی شیر است و می توان ...

تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص با فرمت ورد.

Dec 15, 2017 - دانلود تحقیق با موضوع آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه و توانایی تولید شیر استریل و پاستوریزه، در قالب word و در 115 صفحه، قابل ویرایش، شامل: .... تحقیق درمورد شیر کنترل کننده جریان 9ص دسته بندی: وورد نوع فایل:. doc (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 11 صفحه قسمتی از متن. doc: شیرهای ...

Dec 3, 2017 - کنترل ارتعاش سیستم تعلیق اتوبوس با استفاده از کنترل کننده های PI و PID (کد 91). چکیده مقاله. با توجه به تعداد زیاد مقاله ها و همچنین عدم داشتن وقت کافی از قرار دادن چکیده مقاله در اینجا خودداری می کنیم. شما می توانید وارد کانال شده و مقاله اصلی را مشاهده نمایید. مقاله اصلی به همراه ترجمه+شبیه سازی+گزارش+آموزش.

20 hours ago - ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ رﯾﺰﺷﺒﮑﮥ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دروﻧﯽ ﺟﺰﯾﺮه ای ﺷﺪن و ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺟﺮﯾﺎن (ﮐﺪ 58). ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد .... ﮐﻨﺘﺮل (دروﻧﯽ- ﺑﺮوﻧﯽ) ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: word (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ) ﻣﻘﺪﻣﻪ -3 1 ﻓﺼﻞ اول -11-8 1. -1 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ -9 1-2 ... :[2017-10-03] ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن 9 ص دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: وورد ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن q. ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: doc (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ...

Nov 2, 2017 - دانلود رایگان تحقیق در مورد سيستم هاي كنترل کننده صنعتی. دانلود رایگان مقاله در مورد سيستم هاي كنترل کننده صنعتی. دانلود رایگان جزوه در مورد سيستم هاي كنترل کننده صنعتی. download. دانلود رایگان جزوه در مورد سيستم هاي كنترل کننده صنعتی دانلود رایگان جزوه در مورد سيستم هاي كنترل کننده صنعتی دانلود ...

Oct 14, 1996 - بررسی مشکلات جوانان مقاله با عنوان بررسی مشکلات جوانان در فرمت ورد در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: مشکلات جوانان بلوغ شرعىبلوغ جسمىبلوغ ... تحقیق در مورد شیر کنترل کننده جریان 9ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 9 ...

Dec 7, 2017 - دانلود تحقیق سیستم های حرارتی و برودتی. گرم کردن آب با برق. در حال حاضر هزینه گرم کردن آب با برق گرانتر از هزینه گرمایی سوختهای دیگر تمام می شود و در ... هواکش بر روی لوله تغذیه آب سرد نیز از مکیده شدن آب گرم از آبگرمکن فوقانی به آبگرمکنهای تحتانی در زمان بسته بودن شیر قطع جریان جلوگیری می کند.

تعداد صفحات : 9412

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  آمار سایت
 • کل مطالب : 0
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 73
 • باردید دیروز : 246
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 649
 • بازدید ماه : 3571
 • بازدید سال : 10707
 • بازدید کلی : 10707
 • آخرین نظرات
  کدهای اختصاصی